og nævnes første gang i 1569.

Der opførtes skanser ved Guldborg under Karl Gustav-krigen 1657-60, men skanserne kunne ikke forhindre en svensk erobring af Lolland i 1658, hvor svenskerne brød Roskilde-freden og forsøgte en erobring af hele Danmark.
        Guldborg hørte oprindeligt ind under Soesmarke by. I 1859 var der 2 gårde og 40 huse i Guldborg, foruden kro, vindmølle, lodsstation og færge. Færgeoverfart til Lolland foregik først med robåd, som kunne slæbe en efterfølgende pram med plads til et køretøj, siden fra 1867 med trækfærge som blev trukket over af færgekarlene ved hjælp af udspændte tove og et spil, og fra 1904 med motorfærge, som kunne medtage 2 forspændte hestevogne.
        Den gamle firlængede færgegård
med stor rejsestald blev ødelagt af en storm i 1862 og erstattet af en ny færgegård ved havnen, en gård som nu er i stærkt forfald. Færgefarten forsvandt, da Guldborgbroen (Christian X's Bro) byggedes i 1933-34. En egentlig havn havde Guldborg fået i 1860'erne, hvor Baroniet Guldborgland skulle bruge en havn til udskibning af tømmer fra sine skove.
        Foruden færgefart og udskibning af træ brugtes havnen også til udskibning af korn, svin og kreaturer fra egnen, og der blev drevet lidt fiskeri fra Guldborg. Fra midten af 1800-tallet og frem til ca. 1900 lå der også et skibsværft ved Guldborg, værftet byggede især fiskerbåde. Guldborgs første rigtige havnekaj anlagdes først i 1947.
        Guldborg rummede en husholdningsskole 1898-1905. Skolens bygninger blev herefter indrettet til missionsk højskole for kvinder. Bygningerne brugtes senere først til hvilehjem og så til motel. Motellet lukkede i 1997:
        Guldborgsundtunnelen, som åbnedes i 1988 mellem Hjelms Nakke på Falster og Majbølle på Lolland, flyttede næsten al trafikken væk fra Guldborg.
        På Lollandsiden lå den gamle færgekro, som blev ombygget til Hotel Prins Valdemar i 1890'erne og siden udvidet og ombygget flere gange. Hotellet blev nedlagt efter en brand i 1984 og hovedbygningen siden ombygget til lejligheder.
        På Lollandssiden lå også Guldborg Mølle, som blev nedrevet ca. 1922, og Guldborg Andelsmejeri, som blev opført i 1885, men lukkede allerede i 1917.
Et bageri, Skandinavien, opført i 1907, havde en ganske stor produktion og solgte brød på det meste af egnen.
        Pr. 1916 havde Guldborg ca. 200 indbyggere, og der var foruden de allerede nævnte aktiviteter også en toldassistentstation i Guldborg, en lodsstation, en lervarefabrik, et savværk (ejet af Oreby gods), en brugsforening, en frugtplantage m.m.
Og der gik dagvogn til Sakskøbing, en rute der blev motoriseret allerede i 1920.
       Lervarefabrikken havde afløst en tidligere fajancefabrik, der fremstillede fajanceovne. Leret leveredes fra Berritsgård Teglværk. Fabrikken lukkede omkring 1. Verdenskrig.
        Frugtplantagen Guldborghave udviklede sig til en betydelig succes i 30'erne og 40'erne, hvor ejeren bl.a. fremavlede guldborgæblet og også forsøgte sig med fersken-produktion. Guldborghave gik konkurs i 1970'erne.


 

Guldborg var engang et færgested
Færgestedet før broen blev bygget
Guldborgvej
Bageriet "Skandinavien"
http://www.guldborg-naturligvis.dk
./naturligvisSide1.html
./Guldborg-lige-nu.html
./ByenGyldborg.html
./Guldborg-Falster.html
./Erhvervslivet.html
./Cafe-Lagunen.html
./Overnatning.html
./Skolen-biblioteket.html
./De-kreative.html
./Foreningslivet naturligvis.html
./Boliger-naturligvis.html
./PraktiskeLinks.html
./Kontakt-koerselsvejledning.html
©
Guldborgvej 1941. Efter den lysegrå bil ligger bageriet 'Skandinavien' og Brugsen.
Strandvej